ประสบการณ์การจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง (ครั้งแรก

โดย : ทรงเกียรติ  อภิชัย Sales & Marketing Manager , sixsolution.th@gmail.com

หลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจากพนักงานตำแหน่งธรรมดาๆ ที่เงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้า  แต่ต้องตื่นตีห้าคอยนั่งเบียดรถตู้ไปทำงานย่านสะพานควาย  เปลี่ยนงานไปเรื่อยทำงานในห้องแอร์บ้าง  กลางแดด กลางฝนบ้าง  ตำแหน่งก็เปลี่ยนไปเงินเดือนก็ขยับไป จนถึงวันที่หน้าที่การงานดูดีเงินเดือนก็อยู่ในระดับที่พอใจแล้ว  แต่ก็ไม่วายจะคิดว่าเราสามารถทำรายได้มากกว่า  และอยากทำในสิ่งที่เคยวาดฝันไว้  จึงตัดสินใจ "จดตั้งบริษัท" เป็นของตัวเอง

อันดับแรกควรปรึกษาผู้ร่วมก่อตั้ง  เสนอแผนงานที่จะทำ  วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า   ประมาณการณ์รายได้ที่คาดว่าจะมี   ให้ตกผลึกเสียก่อน  แล้วจึงศึกษาข้อมูลในการจดทะเบียนบริษัท ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการมาจึงพอจะรู้ว่า ในการบริหารงานบริษัทจำเป็นต้องมีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมี  และอะไรที่เป็นตัวช่วย  อะไรที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจของเรา 

 

อะไรบ้างที่บริษัทเริ่มต้นควรจะต้องทำ

 1. จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน  ป้ายชื่อบริษัท เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ  ตรายางบริษัท
 2. จดทะเบียนบริษัท
 3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ทำเว็บไซต์  Facebook, Line ID, E-mailของบริษัท
 5. ลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
 6. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเว็บไซต์ที่มีการขายสินค้าหน้าเว็บไซต์)
 7. ขอติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์บ้าน 2 หมายเลข  สำหรับโทรศัพท์ และเครื่องโทรสาร
 8. ลงทะเบียนขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น สิทธิการลดหย่อนภาษีเป็นต้น
 

 

  ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

                1. จองชื่อบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

                     Link http://eregist.dbd.go.th/Member/faces/member/login.jsp 

                     ให้เปิดบัญชีใหม่ และจองชื่อที่คิดว่าไม่ซ้ำกับบริษัทอื่น  แล้วรอผลการจองชื่อ

                2. โหลดแบบฟอร์มแล้วพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Acrobat ที่สามารถบันทึกได้จะดีมากเพราะสามารถแก้ไขไฟล์ได้ 

                     Link http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index

 

เอกสารแบบฟอร์มที่จะต้องเตรียม ได้แก่ (โหลดจาก Link ด้านบน)

                2.1 แบบ บอจ.1 (คำขอจดทะเบียน) ให้พิมพ์หน้าหลังอยู่ในแผ่นเดียวกัน

                2.2 แบบคำรับรองการจดทะเบียน

                2.3 แบบ บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องมี 3 คนขึ้นไป) ติดอากรแสตมป์ 200 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คน

                2.4 แบบ บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

                2.5 แบบ ก. กรรมการเข้าใหม่  *** แนะนำถ้าเอาคนอื่นถือหุ้นประกอบ  กรรมการคนเดียวพอ  มีหลายคนจะวุ่นวายตอนทำสัญญาต่างๆ  เอากรรมการออกก็วุ่นวาย เสียเงินอีก***

                2.6 แบบ ว1 วัตถุประสงค์  แล้วแต่ว่าเป็นแบบใด (ของบริษัทเป็นพาณิชยกรรม)

                2.7 แบบ ว. วัตถุประสงค์เพิ่มเติม (เป็นวัตถุประสงค์หลักของธุกิจของบริษัท)

               2.8 ใบจองชื่อบริษัท ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1

               2.9 แบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น  ต้องลงชื่อผู้ถือหุ้นทุกคน

              2.10 รายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าซื้อหุ้น  จำนวนคนต้องเท่ากับ แบบ บอจ.5 พิมพ์ด้วย Word ได้    

              2.11 รายงานการประชุมตั้งบริษัท ต้องมีการระบุผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย  ง่ายสุดก็ติดต่อฝ่ายบัญชีที่ทำงานเก่าหรือจะติดต่อสำนักบัญชีข้างนอกก็ได้

              2.12 ข้อบังคับ (จะมีหรือไม่มีก็ได้) และติดอากรแสตมป์ 200 บาท

              2.13 แบบ สสช.1

             2.14 ใบสำคัญรับชำระเงินลงหุ้น พิมพ์ด้วย Word ได้

             2.15 แผนที่ตั้งบริษัท

             2.15 เงินค่าธรรมเนียม 5,600บาท (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

             2.16 เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว "ขอคัดสำเนา" พื่อนำไปใช้ได้  หลักๆได้แก่  หนังสือรับรอง, หนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น, ข้อบังคับ และ แบบ บอจ.3 เอกสารเหล่านี้จำใช้แน่ๆก็คือ  การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การเปิดบัญชีธนาคาร  การลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ  เป็นต้น

                                                            

ปัญหาที่เจอกับตัวเอง

 1. การจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์ยังไม่พร้อม  เจ้าหน้าแนะนำให้ใช้พิมพ์แบบฟอร์มธรรมดาก็ได้  วันเดียวก็เสร็จเหมือนกัน
 2. ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมที่สุด จะต้องไม่มีข้อผิดพลาด ควร Print ออกมาตรวจสอบทุกตัวอักษร
 3. ใช้ดินสอเขียนหมายเลขลำดับเอกสารเพื่อป้องกันการสลับหน้าเอกสาร และเพื่อการตรวจสอบง่ายขึ้น
 4. ดูฤกษ์ยามวันดีให้เหมาะสม อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว เพราะไม่เร่งรีบเท่าไหร่ และเพื่อความสบายใจของหุ้นส่วน
 5. ควรไปแต่เช้า  เพราะจะเสร็จประมาณช่วงบ่าย ถ้าไปบ่ายอาจจะได้วันถัดไป (ถ้าคนเยอะ)

 

บทสรุปการจดบริษัท

ใช้ระยะเวลาตั้งแต่การจองชื่อบริษัท จนจดทะเบียนบริษัทเสร็จประมาณ 23 วัน ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน  เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีมาก การเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลมาก่อนหน้า ช่วยทำให้การจดทะเบียนบริษัทไม่ยากอย่างที่คิด  จะเห็นว่าการจดทะเบียนบริษัทเองหากไม่เร่งรีบ ท่านก็สามารถทำเองก็ได้โดยไม่ต้องไปจ้างให้เสียเงิน  หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท  หากข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  โชคดีครับ......

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 14,346