การ Share Printer สอนทีละ Step

สอนวิธีการ Share Printer โดยเครื่องแม่เป็น Windows 7 64-bit ส่วนเครื่องลูกเป็น Windows 8.1 64-bit

 

กรณีที่มีเครื่อง Printer แต่มีเครื่อง Computer หลายเครื่อง  และต้องการสั่ง Print โดยที่ไม่ต้องสลับสาย USB ของเครื่อง Printer ไปมา  เราสามารถใช้เครื่อง Computer ตัวใดตัวหนึ่งทำเป็น Print Server Computer ได้ หลังจากนั้นทำการ Share printer เพื่อให้เครื่องอื่นๆสามารถสั่ง Print ได้  ซึ่งมีวิธีการ Setup ที่ไม่ยาก  สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลย

เริ่มต้นการ Share Printer ที่เครื่องแม่ก่อน

 

หลังจากนั้นจึงติดตั้ง Printer Driver ที่เครื่องลูกต่อ

หากเพื่อนๆลองทำตามนี้ได้ ก็สามารถนำไปประยุกต์กับ Windows รุ่นอื่นๆได้

 

เรียบเรียงโดย  ทรงเกียรติ  อภิชัย 

Sales & Marketing 

 

Visitors: 22,623