เปรียบเทียบ Intel CPU i7/5/3

เปรียบเทียบ Intel CPU ที่ใช้ใน Industrial Motherboard ในหลาย Board 

เช่น M-342, IMB-M40H, IMB-M42H, IMB-M43 และ IMB-M43H

เปรียบเทียบ CPU Mark Intel Core i7

รูปที่ 1 แสดง CPU Mark Intel Core i7 (ค่ายิ่งสูงยิ่งดี)

 

รูปที่ 2 แสดง CPU Value Intel Core i7 (ค่ายิ่งสูงยิ่งดี)

 

 

เปรียบเทียบ CPU Mark Intel Core i5

รูปที่ 3 แสดง CPU Mark Intel Core i5 (ค่ายิ่งสูงยิ่งดี)

รูปที่ 4 แสดง CPU Value Intel Core i5 (ค่ายิ่งสูงยิ่งดี)

 

 

เปรียบเทียบ CPU Mark Intel Core i3

รูปที่ 5 แสดง CPU Mark Intel Core i3 (ค่ายิ่งสูงยิ่งดี)

 

รูปที่ 6 แสดง CPU Value Intel Core i3 (ค่ายิ่งสูงยิ่งดี)

 

แหล่งอ้างอิง : https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Visitors: 22,623